Hemtjänst

Freja Assistanstjänst AB erbjuder individuellt anpassat stöd. För oss är god kvalité att sätta dig, dina önskemål och behov i centrum. Vårt mål är att ge dig trygghet och kontinuitet och att du känner att du har inflytande över den hjälp du får genom oss. Frejas målsättning är att erbjuda omsorg av god kvalité. Vi erbjuder hemtjänst och andra serviceinsatser till alla över 65 år samt till yngre funktionshindrade som fått bistånd beviljat enligt socialtjänstlagen.

För oss är det viktigt att skapa en god relation med dig och dina anhöriga och få så mycket kunskap som möjligt om just dina behov och önskemål. Vi är måna om att ha en god kontinuitet och att du alltid får ett gott bemötande. Vi strävar efter att en positiv människosyn genomsyrar vår verksamhet. Du ska känna dig trygg och delaktig med det arbete vi utför för dig.

 

Vi erbjuder hemtjänst i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Kontakta oss för mer information.

 

Vår hemtjänst i Åkeslund

Vår hemtjänst i Åkeslund

I Åkeslund vid Brommaplan har vi en enhet som arbetar med kunder i ett geografiskt begränsat område. Alla kunder bor inom gångavstånd för personalen vilket gör att vi kan vara mer flexibla och anpassa oss dag för dag med de insatser du har. Du behöver inte känns dig låst av hemtjänsten och att du måste vara hemma vid en viss tid. Vi anpassar oss till dina behov.

Du får en kontaktperson som oftast är den som kommer till dig. Beroende på omfattningen av dina insatser träffar du som mest 5-6 olika personal under en månad.

Vid larm är vi hos dig inom 30 minuter.

Att du känner dig trygg och delaktig är viktigt för oss vilket kan underlätta för dig så att du ska kunna bo hemma så länge du vill.

Vi samarbetar dagligen med din vårdcentral samt med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) för att du ska ha god hälsa.

För mer information om hemtjänst i Åkeslund kontakta Diana Bahdjat.