Personlig assistans

Personlig assistans enligt LSS, är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet skall vara knuten till personen och inte till verksamheten. Det personliga stödet som ges den funktionshindrade ska öka möjligheter till ett självständigt liv. I vår verksamhet ges det personliga stödet huvudsakligen i brukarens hem. För oss är det självklart att brukaren är i centrum och ska ha möjlighet till att leva ett självständigt liv. I praktiken innebär det att vi “skräddarsyr” insatsen för brukaren t.ex. schema och diagnosinriktad utbildning genom föreläsning. Intentionen är att brukaren ska bevara eller förbättra sina funktioner. Brukaren är delaktig i rekryteringsprocessen och ges alltid rätten att välja sin egen personliga assistent och utformningen av stödet.

Vår individanpassande verksamhet innebär att vi arbetar med den enskilde i fokus och med uppdraget tydligt identifierat. Vi utformar verksamheter så att den enskilde kan leva ett självständigt och oberoende liv.

Vi möter ofta människor som av olika anledningar är i behov av personlig assistans men som inte har det. En del känner inte tills sina rättigheter, medan andra har fått avslag. När man har det svårt orkar man inte alltid ta tag i sin situation. Behöver du hjälp med att söka personlig assistans enligt LSS, så finns vi här för dig.

Kontakta oss för mer information.