Avlösarservice

AvlösarserviceMed Avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från förälder/föräldrar eller annan närstående. Insatsen innebär att göra det möjligt för förälder/föräldrarna att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i.
Vi erbjuder också avlösarservice för närstående till äldre människor med behov av stöd.
Tjänsten vänder sig till den som beviljas avlösarservice enligt socialtjänstelagen (SoL) och den som beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Kontakta oss för mer information.