Ledsagarservice

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som underlättar för individen att delta i samhället på lika villkor som sina jämnåriga. En ledsagare kan följa med på olika fritidsaktiviteter, aktiviteter, promenader eller annat enligt kundens egna önskemål.

Vi erbjuder ledsagarervice till dig med funktionshinder och äldre människor med behov av stöd.

Tjänsten vänder sig till den som beviljats ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och den som beviljats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss för mer information.