Blanketter

Personal

Lediga tjänster

Freja Assistanstjänsts lediga tjänster annonseras på Platsbanken. Det går även bra att kontakta oss för mer information 08-38 98 20.

 

Arbetet som ledsagare/avlösare passar dig som studerar på högskolan till t.ex. socionom, lärare eller andra utbildningar med inriktning på vård, omsorg och socialt arbete.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta som avlösareledsagarepersonlig assistentboendestödjare och hemtjänst personal.

Personalblanketter

Månadsberättelse WORD

Månadsberättelse PDF

Tidrapport WORD

Tidrapport PDF

OB-ersättning 2012

Synpunkter & klagomålshantering – ifyllningsblankett

Ledighetsansökan

Lex Sarah Blankett anmälan

 

Lex Sarah information

Personalen är skyldig att anmäla missförhållanden

Lex Sarah är en bestämmelse som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad till äldre personer eller funktionshindrade är skyldig enligt lag att anmäla övergrepp och brister i omsorgen. Det gäller både personal som till exempel sköter om gamla på äldreboenden och dem som hjälper äldre eller funktionshindrade i deras hem.

Lex Sarah gäller oavsett om personalen arbetar i offentlig verksamhet, privata företag eller företag som arbetar på uppdrag av en kommun.

Olika typer av övergrepp

Övergrepp kan vara om personalen använder hårda tag eller hotar och skrämmer äldre eller funktionshindrade. Det kan handla om

  • fysiska övergrepp som till exempel slag, nypningar eller skakningar
  • psykiska övergrepp som till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar
  • sexuella övergrepp som till exempel antydningar av olika slag
  • ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning.

Andra brister och missförhållanden

Andra brister i omsorgen kan gälla att man inte får tillräckligt att äta och dricka eller inte får tillräcklig hjälp att borsta tänderna, tvätta sig och hålla sig ren. Det kan även handla om att man till exempel får för lite tillsyn.

Också respektlöst bemötande, där personalen inte bemöter äldre eller funktionshindrade med respekt för självbestämmande, trygghet och värdighet, ska anmälas enligt Lex Sarah.

All personal är anmälningsskyldig

Alla som arbetar med service och omsorg är skyldiga att anmäla missförhållanden. Det gäller såväl anställda som praktikanter, inhyrd personal och personer som jobbar på uppdrag av annan med att ta hand om äldre eller funktionshindrade.

Rutiner för anmälan

Freja Assistanstjänst AB har utarbetade rutiner för hur en Lex Sarahanmälan tas emot och utreds. Kontakta oss på Freja Assistanstjänst om du har frågor eller läs mer på Socialstyrelsens hemsida.