Trygghet

TrygghetGrundprincipen för vår verksamhet är respektfullt bemötande samt ge omsorg med trygghet och inflytande. Vi har över 100 anställda och hjälptagare.

 

Med trygghet menas att:

  • Insatserna utförs av personal med erforderlig kompetens/arbetserfarenhet, samt behärskar svenska språket på en godtagbar nivå i både tal och skrift.
  • Ordning, strukturerat arbete och punktlighet är tre viktiga grundläggande principer i vårt arbete med personer med funktionsnedsättning och äldre. Vi ser till att insatserna utförs i rätt tid och på ett professionellt sätt.
  • Att brukaren får sin egen personliga ledsagare/avlösare eller personliga assistans.
  • Att det är brukare/föräldrar som bestämmer, var och när och hur insatsen ska genomföras.
  • Genomförande planen genomförs utifrån brukarens självbestämmande.
  • Brukaren är delaktig i rekryteringsprocessen och kan själv bestämma vem hon/han vill som avlösare/ledsagare/personlig assistans samt hur genomförandet ska se ut.
  • Brukaren är i möjligaste mån delaktig i rekrytering, annonsering och schemaläggning.
  • Vid sjukdom av ordinare personal, kommer en vikarie att erbjudas.
  • Vår verksamhet har skapat rutiner från rekryteringsbas till personligt stöd för att kunna ge de förutsättningar som krävs för avlösare/ledsagare och personlig assistans att utföra sina arbetsuppgifter och känna sig trygga och klara i uppdraget. Vilket innebär att vi säkerställer även brukarens trygghet.