Vision, värderingar och ledord

Freja är ett kvinnonamn med fornnordiskt ursprung, men betydelsen ”fru” vilket betydde ”härskarinna”. Freja dyrkades som kärleks- och fruktbarhetensgudinna i den fornnordiska mytologin.

Freja ska stå för omsorg med kvalité. Där människors behov blir sedda och hörda och hon/han blir vårdad på ett tryggt sätt. Kompetens, lyhördhet med kärlek och omsorg. Resultatet är ”fruktbarhet” vilket är lika med att ha ett kvalitativt liv.

 

Vision

Vi är ett företag som levererar omsorg med hög kvalité, vilket innebär hög livskvalité för de som får hjälp genom oss.