Vårt mål

Vårt mål är att skapa en trygg miljö för människor med olika funktionsnedsättningar genom de olika serviceinsatser vi erbjuder.