Om Freja Assistanstjänst AB

omoss_2_litenFreja Assistanstjänst erbjuder personlig ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS och SoL, personlig assistans enligt LSS och boendestöd.

Verksamhetschefens utbildning

Social omsorg av äldre och funktionshindrade program vid Karolinska institutet. Organisation och ledarskap vid Ersta sjukhus. Undersköterska/mentalskötare och barnskötarutbildning.

Erfarenhet i branschen

Har erfarenhet inom kommunal verksamhet sedan 1994. Freja Assistanstjänst AB startades genom en avknoppning 2008 04 01.
Ledningen har lång erfarenhet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg. Erfarenhet som biståndshandläggare inom socialpsykiatri samt bred kunskap och erfarenhet inom funktionshindrade och äldrevården men framförallt barn och ungdomar med ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Downs syndrom samt neurologiska sjukdomar.
Grundprincipen för vår verksamhet är respektfullt bemötande samt ge omsorg med trygghet och inflytande.

Verksamhetsidé

Freja Assistanstjänsts målsättning är att erbjuda avlösare/ledsagare, hemtjänst, personlig assistans samt boendestöd av god kvalitet. För oss är att kvalitet att sätta brukaren i fokus. Det är viktigt att skapa en god relation till föräldrar/barn och brukare. Därför är vi måna om kontinuitet samt kunskap om barnets/brukarens utveckling och behov.

Språkkompetens

Inom vår verksamhet har vi personal med olika språkkompetenser som t.ex. persiska, arabiska, ryska, turkiska, kurdiska och teckenspråk.

Plan Sverige

Freja Assistanstjänst stödjer Plan Sverige som fadderbarn .