Länkar

Myndigheter, organisationer och övriga intressanta länkar

Autismforum Handikapp & Habilitering

Backstage, fritidsgård för ungdomar (12-21 år) med funktionsnedsättningar i Vällingby Att göra!

De handikappades riksförbund

Fritid för alla Att göra!

Försäkringskassan

Gratisnöjen i Stockholm Att göra!

Handikapp & Habilitering

Handikappsförbundens samarbetsorgan

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedel – Varsam

Hjärtebarnsföreningen för barn med hjärtfel

Hjärt-Lungfonden

Läromedel, barnböcker och leksaker

Läkemedel FASS

Neuro Nätet

OFUS Rättsinfo AB

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Riksförbundet Attention, intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Riksförbundet trafik- och polioskadade

Riksförbundet Cystisk Fibros

Riksföreningen Autism (RFA)

Riksföreningen Hjärnkraft

Stiftelsen Funka

Självhjälp – information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättning.

Stockholms Handikapp Idrottsförbund  Att göra!

Svenska Downföreningen

Svenska Epilepsiförbundet

Svenska Handikappidrottsförbundet

Tidningen 8 sidor

Överklaga beslut

Äldreomsorg i Stockholm

Pensionärsorganisation

Kvinnojouren

Stöd till Familjer och barn

Stöd i arbete våld i nära relationer

Polisanmälan