Vår personalpolicy

För att personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt krävs tydliga rutiner samt personlig utveckling i arbetet.
Vår verksamhet har skapat rutiner för att kunna ge de förutsättningar som krävs för avlösare, ledsagare, personlig assistenter, hemtjänstpersonal samt boendestödjare att utföra sina arbetsuppgifter och känna sig trygga och klara i uppdraget.
Vårt mål är att alla som arbetar hos oss har förmåga att förmedla ett framtidshopp för våra brukare.

 

Vill du ha ett stimulerande och utveckande arbete kontakta oss.